Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

- Chứng nhận các văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di sản ;
Chứng nhận các văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản, từ chối nhận di sản .

Hồ sơ cần chuẩn bị :

- Giấy tờ nhà, đất, tài sản liên quan theo quy định;

- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (cá nhân), Đăng ký kinh doanh, biên bản họp Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị (tổ chức);

- Giấy tờ chứng minh tài sản riêng, chung theo quy định (nếu có);

 

- Giấy chứng tử của người để lại di sản, đăng ký kết hôn ;

- Giấy khai sinh, CMND, hộ chiếu, hộ khẩu của người được hưởng di sản;

- Tờ tường trình quan hệ nhân thân (theo mẫu).

Thủ tục :

- Khách hàng trực tiếp liên hệ tại Văn phòng để nhận và điền vào biểu mẫu, hoặc khách hàng download và điền vào biểu mẫu (theo yêu cầu của từng loại hồ sơ);

- Khách hàng nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại phần "Hướng dẫn thủ tục"