Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

- Chứng nhận hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh ;
Chứng nhận hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh

Hồ sơ cần chuẩn bị :

- Hợp đồng kinh tế, hợp tác, chuyển nhượng, dự án kinh doanh;

- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (cá nhân),  Đăng ký kinh doanh, biên bản họp Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị (tổ chức);

- Giấy tờ chứng minh về tài sản mua bán, chuyển nhượng theo quy định (nếu có).

Thủ tục :

- Khách hàng trực tiếp liên hệ tại Văn phòng để nhận và điền vào biểu mẫu, hoặc khách hàng download và điền vào biểu mẫu (theo yêu cầu của từng loại hồ sơ);

- Khách hàng nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại phần "Hướng dẫn thủ tục"