Dịch vụ hỗ trợDành cho quảng cáo

- Chứng nhận hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền ;
Chứng nhận hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

Hồ sơ cần chuẩn bị :

- Giấy tờ nhà, đất, tài sản liên quan theo quy định;

- Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (cá nhân),  Đăng ký kinh doanh, biên bản họp Hội đồng thành viên, hoặc Hội đồng quản trị (tổ chức);

- Giấy tờ chứng minh tài sản riêng, chung theo quy định (nếu có).

Thủ tục :

- Khách hàng trực tiếp liên hệ tại Văn phòng để nhận và điền vào biểu mẫu, hoặc khách hàng download và điền vào biểu mẫu (theo yêu cầu của từng loại hồ sơ);

- Khách hàng nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại phần "Hướng dẫn thủ tục"